Uroboros logo

 

Uroboros er en drage som biter seg selv i halen og danner en sirkel eller en dobbeltsirkel.

I den greske mytologi symboliserer Uroboros (eller haleslukeren) totaliteten, helheten, det økologiske system og tilværelsens evige rundgang.  Uroboros befrukter, avler og dreper seg selv.

Uroboros står for kretsløpet av oppløsning og nyskapelse, en kraft som uavbrutt fortærer og fornyer seg selv - enden er begynnelsen og prosessen starter på nytt.  Uroboros gjør seg selv udødelig ved å skape seg selv på nytt og på nytt, med en evig kraft og visdom.

Uroboros er også symbolet på den formende kraften, kalt kvintessensen, som forener og kombinerer de fire elementene jord, ild, luft og vann slik at de sammen skaper og utgjør vår virkelighet.