Du må ha "cookies" aktivert i nettleseren din for å kunne logge deg inn hos oss.

Gjør nødvendige innstillinger i nettleseren og prøv igjen.

For å gjøre endringene velger du verktøy (tools) i nettlesermenyen.  Velg så innstillinger for Internett og sjekk at sikkerhetsnivået er satt til middels-høy eller lavere.  For versjon 6.0 og høyere må du også sjekke innstillingene for personvern.  Avhengig av en del andre innstillinger kan det være nødvendig å sette denne til laveste nivå (godta alle typer informasjonskapsler (cookies)).

 

Hvis du ønsker bistand fra vår side til å gjøre endringene kan du følge linken nedenfor og oppgi nødvendig kontaktinformasjon.