Sikkerhet og advarsler

Som du sikkert er klar over er det mulig for uvedkommende å "kople seg inn" og lese informasjon som flyter på Internett.  Imidlertid er det svært store mengder informasjon som overføres over nettet til enhver tid, slik at sjansen for at noen skulle plukke opp akkurat den informasjonen du sender er forsvinnende liten.

Vi i Uroboros er imidlertid opptatt av at besvarelser på våre tester skal være anonyme og har derfor bestemt oss for å beskytte deler av det som sendes vha kryptering.  (Systemet vi bruker til dette er det samme som benyttes for å overføre kredittkortnummer og personalia ved betaling med kredittkort over nettet.)

Litt mer detaljert foregår det slik:

Vi har altså beskyttet overføring av brukernavn og passord, mens selve svarene på spørsmålene (som er en rekke med tall) blir overført uten beskyttelse.  (Årsaken til at vi ikke krypterer denne informasjonen henger sammen med hastighet og andre tekniske årsaker).  I praksis betyr dette at en selv om en person i teorien kan plukke opp alle svarene du gir på spørsmålene vil han eller hun ikke vite hvem du er.  Dette er i tråd med vår generelle policy om anonymitet.

Til slutt vil vi gjenta at sjansen for at noen skulle plukke opp informasjonen og finne den av interesse er forsvinnende liten, men at vi for alle eventualiteters skyld har valgt å beskyttet din identitet.